ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KYS, birçok firmanın performansını arttırma, müşteri güvencesini sağlama ve sürdürme amacıyla kullandığı bir yönetim sistemi standardıdır. Bu konuda temel bilgilendirme ve CQI|IRCA onaylı baş denetçi eğitimlerimizi sizlere sunmaktayız.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı hakkında temel bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bu eğitim sayesinde, standardı yorumlayabilecek, kuruluşunuzda kalite süreçlerini uygulayabilecek ve sürdürebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Kavramı 
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
 • Kalite sistemlerinin gelişimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 
 • Diğer Standartlarla ilişkiler 
 • ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Dokümante edilmesi gereken süreçler
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Sistem ve Süreç Yaklaşımı

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip katılımcılara yönelik "uzmanlık" programıdır. CQI | IRCA kayıtlı ve onaylı eğitimimiz CQI|IRCA tarafından belirlenen format ve kurallara uygun olarak düzenlenmektedir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan tüm katılımcılar, CQI | IRCA’ya başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, ISO 9001 standartları konusunda edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacaklardır.

Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

IRCA

Baş denetçi eğitimlerimiz, "Başarı değerlendirmesi" yapılan bir eğitimdir. Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar, CQI | IRCA onaylı uluslararası geçerli sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim içeriği

 • Kalite Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
 • Kalite sistemlerinin gelişimi 
 • Kalite sistem standartları 
 • Diğer Standartlarla ilişkiler 
 • ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması 
 • ISO19011 standardı 
 • Denetim ve denetçi kavramları 
 • Denetim programlanması 
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi 
 • Denetime hazırlık 
 • Denetimin gerçekleştirilmesi 
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması 
 • Denetim raporlaması 
 • Takip denetimleri 
 • Düzeltici faaliyetler 
 • Denetimlerin psikolojik boyutları 
 • Denetimde etkin iletişim 
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri 
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar 
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 
 • ISO9001 sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyon 
 • Etik kuralları
 • Sınav

Kimler Katılabilir?

 • Çalıştığı kuruluşta ISO 9001:2015 tetkiki yapacak kişiler
 • ISO 9001:2015 standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf tetkik yapmak isteyen herkes

Eğitime Kayıt için Tıklayınız