ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Türkak Akreditasyonlu iso 45001 ile işinizdeki risklerinizi azaltın, iş performansınızı artırın. Güvenli bir çalışma ortamı ve sağlıklı iş gücü için: A1 Belgelendirme 0216 640 11 01
ISO 45001.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Nedir?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışma ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği, iso 45001 konusundaki ihtiyaçları tespit etmekle beraber kalite ve çevre standartlarıyla da uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu nedenle diğer yönetim sistemlerine kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Bu sistem, bir yandan firmaların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal mevzuata uygun olduğunu gösterirken, diğer yandan sürekli iyileştirilen çalışma ortamı sayesinde işyerindeki verimliliği arttırmaya yarar. ISO 45001, firmaların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini düşünen bir sistemdir.

Pek çok firma, yasalara uyum sağlamak ve işgüçlerini muhafaza etmek amacıyla ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. Bu sistem sayesinde firmalar sağlık ve güvenlik risklerini belirleyip denetleyerek kaza risklerini minimum seviyelere indirir ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşan firmanın genel performansı artar.

ISO 45001 Belgelendirmesi Hemen Başvur

ISO 45001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Firmaların Elde Edeceği Yararlar Şunlardır:

 • Risk yönetimi ve uygulanan önlemler sayesinde olası iş kazalarının önüne geçilmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin firma içinde sistematik bir şekilde yayılmasını sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek işgücü kayıplarını asgariye çekerek maliyetlerin düşürülmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Firmanın iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir.
 • Sağlık ve güvenlik risklerinin sadece bugün değil, her zaman iyi yönetilmesini sağlar.
 • Firmanın saygınlığını arttırarak rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlar.
 • Hastalanma, yaralanma, ölüm, hasar ve diğer kayıplara neden olan durumların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlayarak üretimin yavaşlamasını veya durmasını engeller, ceza ve tazminatları azaltır, maliyetleri düşürür.
 • Diğer standartlarla uyumlu bir sistem kurulması sayesinde belge, emek ve sistem tasarrufu sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak çalıştıkları şirkete güven duymalarını sağlar ve firma sadakatini arttırır.
 • Arıza süresinin ve maliyetlerinin azalmasına sebep olur.
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemini diğer etkinliklerle bütünleştirerek maliyetleri indirir.
 • Alınan önlemlerle firmayı riske atabilecek makine arızaları, patlama, yangın gibi durumları engelleyerek iş güvenliğini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği garanti altına alınır ve tüketici isteklerine uygun düşen ürünlerin veya hizmetlerin devamlılığı sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakati temin edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası koşullara ve yasalara uygunluğu gösterir.

 

Günümüzde tüketiciler mal veya hizmet aldıkları firmalardan daha fazla şey beklemeye başlamıştır. Firmaların müşterilerine sadece mal veya hizmet sağlaması yetersiz kalmakta, müşteriler bunların dışında firmalardan iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk projeleri gibi unsurlar da talep etmektedir.
‘Nitelik’ denilince ilk akla gelen şeyler arasında, firmaların çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata ne kadar uygun olduğu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının var olup olmadığı ve bu ortamın devamlı surette gelişip gelişmediği vardır. 

Çalışma ortamları, firmaların yaptıkları işle ilintili olarak çeşitli sağlık ve güvenlik riskleri içeriyor olabilir. Günümüzün üçte birini geçirdiğimiz iş yerimizde, çalışma ortamının daha güvenli ve sağlıklı bir hale gelmesi için yapılacakların uygulanmasında hem çalışanların hem de yönetici ve işverenlerin mesuliyeti bulunmaktadır. İster çalışan, isterse yönetici olsun, insanların kendilerine yakışan sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmesi, sağlık ve güvenlikle ilgili kuralların işin bir parçası olarak benimsenmesiyle gerçekleştirilebilir.

Günümüzde çalışma hayatının en önemli problemlerinden birisi, çalışma ortamlarının çalışanlar için yeterince sağlıklı ve güvenli olmamasıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülkenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi sıkıntıları vardır ve bu sıkıntılar çalışan nitelikli elemanların sağlıklarının yanı sıra iş verimliliğine de yansımaktadır. İster üretim sektöründe isterse hizmet sektöründe olsun, işverenlerin işyerlerini personeli için daha güvenli ve sağlıklı duruma getirmesi yasalara göre zorunludur. Occupational Health and Safety Assessment Series’in baş harflerinden oluşturulan ve 1999 yılında Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı bu yasal zorunluluğu uygulamada büyük kolaylık sağlaması ve uluslararası mecralarda kabul görmesi açısından firmalar için biçilmiş kaftandır.

Bu standart tüm sektörlerin ve firmaların, stratejilerine paralel olarak uygulayabileceği bir standarttır. Bu sistemle firmaların çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik bakımından risklerinin tespit ve analiz edildiği ve alınacak tedbirlerle en aza indirgendiği, yasalara uyumlu, sağlık ve güvenlik hedeflerinin gerçekleştirildiği bir standart yakalamak “işten” bile değildir. Tüm bunların ışığı altında firmalar; acil durumlara karşı hazırlıklı, iş sağlığı ve güvenliği performansını takip eden ve sonuçları çalışma ortamını iyileştirmek için kullanan, denetleyen, inceleyen ve belgelendiren bir sistemin içinde olacaktır.
 

ISO 45001’in hedefi, yasal mevzuat kapsamında firmalardaki iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini minimuma indirerek veya tamamen ortadan kaldırarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamaktır. Sistemin hedefini üç maddede özetlemek gerekirse:

 • Çalışanları korumak: İş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacı, çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.
 • Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek işgücü ve iş günü kayıplarının asgari seviyelere çekilmesi sayesinde iş veriminin arttırılarak üretim düzeyinin korunması.
 • İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma alanlarında alınan önlemlerle işletmeyi riske atacak yangınların, patlamaların ve makine arızalarının ortadan kaldırılması işletme güvenliğini arttıracaktır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

Yapılan araştırmalar, işyerlerinde yüksek maliyetlere ihtiyaç duyulmadan alınacak basit önlemlerin pek çok iş kazasını önleyerek maddi ve manevi zararların önüne geçilebildiğini göstermiştir. ISO 45001’in odaklandığı konu, firmaların sağlık ve güvenlikle ilgili tehlikelerini kontrol altına almaktır. Devamlı gelişme ilkesiyle firmaların iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişmesini sağlar. ISO 45001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir tutumla devamlı ve etkin çözümler sunar. Bu nedenle iş kazalarını büyük ölçüde önleyip olası gecikmelerin önüne geçilerek sağlıklı ve güvenli bir hizmet sağlar.


ISO 45001, değişen yasalara uyum sağlamak ve riskleri en aza indirgemek için iyi ve doğru bir araçtır. Bu sistem, personele sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak bu ortamın devamlı surette geliştirilmesini sağlar.

ISO 45001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Firmaların Elde Edeceği Yararlar Şunlardır:

 • Risk yönetimi ve uygulanan önlemler sayesinde olası iş kazalarının önüne geçilmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin firma içinde sistematik bir şekilde yayılmasını sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek işgücü kayıplarını asgariye çekerek maliyetlerin düşürülmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Firmanın iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir.
 • Sağlık ve güvenlik risklerinin sadece bugün değil, her zaman iyi yönetilmesini sağlar.
 • Firmanın saygınlığını arttırarak rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlar.
 • Hastalanma, yaralanma, ölüm, hasar ve diğer kayıplara neden olan durumların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlayarak üretimin yavaşlamasını veya durmasını engeller, ceza ve tazminatları azaltır, maliyetleri düşürür.
 • Diğer standartlarla uyumlu bir sistem kurulması sayesinde belge, emek ve sistem tasarrufu sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak çalıştıkları şirkete güven duymalarını sağlar ve firma sadakatini arttırır.
 • Arıza süresinin ve maliyetlerinin azalmasına sebep olur.
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemini diğer etkinliklerle bütünleştirerek maliyetleri indirir.
 • Alınan önlemlerle firmayı riske atabilecek makine arızaları, patlama, yangın gibi durumları engelleyerek iş güvenliğini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği garanti altına alınır ve tüketici isteklerine uygun düşen ürünlerin veya hizmetlerin devamlılığı sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakati temin edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası koşullara ve yasalara uygunluğu gösterir.

ISO 45001 Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım