KVKK Bilgilendirme Eğitimi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimimiz kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği temelinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uyacakları usul ve esasları düzenleme amacı olan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler konusunda bilgilendirme eğitimidir. 

Kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan    yollarla elde edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, paylaşılması gibi işlemleri yapan kişilerin hak ihlali yapmamaları ve verilerini kanuna uygun şekilde işlemeleri için yol gösterici niteliktedir. 

Eğitimin İçeriği

·         6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve GDPR

·         KVKK Yönetmelikleri

·         Kişisel veri nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

·         Veri İşleme Süreçleri

·         Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler

·         Veri Sorumlusu/Veri İşleyen Kimdir?

·         Kurumlardaki Yönetişim Yapısı Nasıl Olmalıdır?

·         İrtibat Kişisi Kimdir?

·         Başvuru Süreçlerinin Yönetim/İlgili Kişinin Hakları

·         Veri İşlemeye İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler Nelerdir?

·         Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri

·         Aydınlatma Yükümlülüğü

·         Açık Rıza ve İstisna Halleri

·         Kişisel Veri İşleme Envanteri Nasıl Hazırlanır?

·         Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

·         Saklama Süreleri

·         Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme nedir?

·         Denetim ve Risk Analizi

·         VERBİS Nedir?

·         Cezalar

Eğitim Süresi

1 gün

Kimler Katılabilir?

Genel' e açıktır, kişisel verileri işleyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Taleplerinizi İletmek için Tıklayınız.

KVKK Farkındalık Eğitimi

Temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla, kişisel verilerin kullanılması ile ilgili yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili A1 Belgelendirme olarak farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Kanun, hem özel sektör hem de kamu sektörü için, kişisel verilerin korunmasına dair yükümlülükleri düzenlemektedir. Ayrıca Verilerin işlenmesine dair yükümlülükleri düzenlemektedir. Uyum sürecinin tamamlanması durumunda şirketlere 5 bin TL'den başlayıp, 1 Milyon TL'ye kadar idari yaptırımlar öngörmektedir. Cezai yaptırımlarda bulunmaktadır. Hapis cezaları ve idari para cezaları riskleri taşıyan Kanun'da, risklerin en aza indirmenin en önemli tedbiri, çalışanların eğitilmesidir. Çalışanların eğitimi ile doğru bilgilenmeleri çok önemlidir. Çalışanların, personelin, öncelikli ilk önlemleri alması çok önemlidir. Şirketlerde çalışan kişilerin, kişisel dataları, kanuna aykırı açıklamaması ve başka kişilere aktarmaması için, kişisel verilerin korunması kanunu farkındalık eğitimi almaları çok önemlidir.

Şirketlerde çalışan kişilerin görev konumuna önem verilmeksizin, A'dan Z'ye herkesin KVKK farkındalık eğitimi alması gerekmektedir. Yöneticilerin bu konudaki farkındalığı, iyi bir yönetim süreci yürütmesi açısından son derece önemlidir. Çalışanlar eğitimi, veri güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam sağlanabilmesi, kuruluşun kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, en önemli idari tedbirlerden biridir. Şirketlerde çalışan herkesin, kanun ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmesi ve farkında olması, eğitim ile sağlanabilmektedir. Çalışanlara rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında iyice belirlenmelidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi, verilerin işlenmesinde, ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik bilgilendirme yapılması amacıyla verilmektedir.  Kanunda uyulması gereken esaslar ve yükümlülükler hakkında ayrıntılı KVKK bilgilendirme eğitimidir. Şirketlerin 6698 sayılı Kanun'da belirtilerin sorumluluklarının neler olduğunun ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek için yapılması gerekenlerle ilgili bir eğitimdir.

Personelinizin ve kurumunuzun haklarını nasıl koruyacakları konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Personel işe alım süreçlerinde, nelere dikkat edeceğiniz konusunda bilgilendirilmektesiniz. Kanun Uyum süreci ilgili doğru bilgilere sahip olacaksınız. Uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar göz önünde bulundurularak, oluşturulması gereken süreç ve kontrol mekanizmaları anlatılacaktır. Etkin şekilde işletilmesi için gerekli yapı anlatılacaktır.

Eğitimin içeriğini yukarıda incelebilirsiniz. Sorularınız ve eğitim almak için bize ulaşın. KVKK Eğitimi ile Eksik Bilgi Kalmasın. Eğitim kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulama alanının ve getirdiği yükümlülükleri çalışanlarınıza aktaralım.