ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, halihazırda var olan yerel ve ulusal standartların üzerine kurulmuş en son ve en iyi uygulamaları içerir.
ISO 50001.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (ENYS) Nedir?

Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. ISO 50001, firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde yardımcı olan bir süreçtir. Sistem; iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı sağlar. Enerji performansını geliştirmek içinse iyileştirme fırsatlarını tespit etmeyi, öncelik sırasını ve kayıt altına almayı sağlar.

Bu standart 9 Haziran 2011 tarihinde yayımlanmıştır. UNIDO’nun talebi doğrultusunda 2008’de ISO bünyesinde enerji yönetimi alt kurulu kurulmuştur. Sistem; ISO 9001- Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır.

ISO 50001 Kimlere Uygulanabilir?

Sanayi kuruluşlarının başlıca masraflarından biri olan enerji giderleri, sürdürebilir enerji yönetim çalışmalarıyla azaltılabilir. Enerji kayıplarını ve masraflarını asgari düzeye indirmenin esas yolu enerji tüketimini azaltmaktır ve bunu başarmanın en iyi yolu da enerji yönetimine sistemli bir şekilde yaklaşan ENYS’dir.

Tüm şirketlerin az veya çok enerji kullandığı düşünülürse, bu standardı temel alan bir sistemin hayata geçirilmesi firmalara büyük yararlar sağlar. Bu sistem; hacim, sektör ve yer ayrımı gözetmeksizin her firma için uygundur. Yoğun enerji kullanan ve sera gazı emisyonuyla ilgili yasal yükümlülük altında bulunan tüm firmalar içinse olmazsa olmazlar arasındadır.

Bu sistemin uygulanmasıyla enerji tüketimi azaltılır ve tüketimin azaltılmasıyla enerji masrafları da azalır ve kontrol altında tutulur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Amacı

  • Firmaların enerji performansı adı altında toplanan enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu geliştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarına yardımcı olmaktır.
  • Bu sistemin uygulanması enerjinin sistematik bir şekilde yönetilmesine, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevre etkilerinde azalmaya yol açacaktır.
  • Bu standart, enerji yönetim sistemi koşullarını belirler.

Firmalar için bu koşullar;
Yasal şartları ve önemli enerji kullanımına ait bilgi göz önüne alınarak

  • Enerji politikası geliştirmek ve uygulamak,
  • Amaç ve faaliyet planları oluşturmaktır.

ISO 50001 Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım