Gizlilik Politikası

Faaliyet gösterdiği alanlarda bilimsel değerleri, etik kuralları ve akreditasyon şartlarının tümünün uygulanmasını ana şart ve en önemli öncelik olarak benimser.

Denetim, gözetim ve muayene süreçlerimizin her aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün verilmeden objektif kriterlere göre değerlendirir.

Hizmet verdiğimiz firmaların konumu, büyüklüğü, sosyal ve siyasi etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olarak hizmet veririlir.

A1 belgelendirme yönetimi; belgelendirme karar süreçlerine tarafsızlık ilkesinin tavizsiz uygulanmasını ana ilke olarak benimsemiş ve bu konudan taviz vermeyeceğini taahhüt eder.