CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı

CE işaretinin yasalara aykırı olarak taşındığının tespit edilmesi durumunda üretici veya yetkili temsilci, Bakanlıkça belirlenen koşullar doğrultusunda ihlali sona erdirmek zorundadır.

İhlalin sürmesi halinde Bakanlık ürünün piyasaya sunulmasını sınırlayıcı veya tamamen yasaklayıcı gerekli önlemleri alır ve gerekli gördüğü hallerde ürünün piyasadan toplatılmasını temin eder.