Asansör CE Belgelendirme

Asansör CE Belgesi, ürününüzün yönetmeliklere uygun olarak üretildiğinin ve kontrol edildiğinin kanıtıdır. Asansör Ce Belgelendirme ile ürününüzün koşullara uygun üretildiğini, A1 Belgelendirmenin profesyonel hizmeti ile kanıtlayalım. 0216 640 11 01
Asansör CE Belgelendirme.

Tüm işletmeler üretmiş oldukları ürünleri piyasaya sunmadan önce ürünlerini ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını belgelemek ve işaretlemek zorundadırlar. Onaylanmış bir üretici olduğunu belgeleyen sertifakalara ve işaretlere sahip olmalıdırlar. Sadece üreticiler değil aynı zamanda montaj ve kurulumu gerçekleştiren firmalar da yaptırmak zorundadır. Bir asansörün katlar arasında güvenli yolculuk yapabilmesi için gerekli temel sağlık ve güvenlik koşullarını karşılaması gerekmektedir. Aynı zamanda tasarımının da kritelere uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Asansör Tam Kalite Güvencesi üreticinin üretirken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, yüksek sağlık ve güvenlik koşullarını sağladığını belirtmektedir.

Asansör CE Belgesi Nedir?

Yaşam alanlarımızda katlar arasında hareketi sağlayan en önemli taşıma araçlarından biri olan asansörlerin can ve mal güvenliğini koruyacak şekilde piyasaya sunulması (2014/33/AB) Yönetmeliğinde yayınlanmış olup gerek insan gerekse mal güvenliğini sağlayabilir kapasitede üretilmesi gerekmektedir. Çalışma mekanizması karşı ağırlık sistemi ile çalışan teknolojik bir cihaz olduğundan yönetmelikle üretim ve tasarımında gerekli güvenlik aksamları belirtilmiştir. 

Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren işarete CE İşareti denir. Gösteren sertifikaya da CE Belgesi denilmektedir. CE işareti taşıyan bir ürün; ürünün tabi olduğu Avrupa Birliği direktifleri ve ve normlarının karşıladığının göstergesidir. Asansör CE Sertifikası, AB dışında üretilen ürünler için bir “pasaport” niteliğindedir. 

CE Belgesine sahip olmak için yönetmeliğe uygun üretim ve tasarım yapılmalıdır. Koşullar sağlandığı zaman CE işaretine sahip olunabilmektedir. Bu işaret ile firmalar ürünlerinin güvenilirliğini ispatlamış olup, kullanıcılara kalite ve güvenlik standartlarına uygun ürün üretilmiş olduğunu belgelemiş olur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, üreten, montaj ve revizyon yapan, arıza gideren tüm ilgili firmalar için zorunlu olup, kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik bir zorunluluktur.

2014/33/AB İmalat ve Montaj Yapan Firmalara Zorunludur. Önemli bir belgedir. Firmalara ürününün Yönetmeliğe uygun ve kontrol edildiğini kanıtlamayı sağlar. Belirli norm ve standartlarda üretim yaparak piyasaya ürün sunduklarını belgeleme avantajını sağlayarak güven oluşturur. 

A1 Belgelendirme; ürün, sistem ve CE işaretlemesi, denetim ve belgelendirme faaliyetleri ile muayene, gözetim ve eğitim hizmetleri alanlarında geniş akreditasyon ve yetki ağına sahip bir muayene ve belgelendirme onaylı kuruluşudur. Profesyonel çözüm desteği ile güvenli hizmet sunan bir kuruluştur. Yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarıyla birlikte oldukça geniş ürün ve sistem belgelendirme kapsamına sahip Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?

Belgeyi alacağınız kuruluşun, onaylanmış kuruluş olması gerekmektedir.  Onaylı Asansör CE Belgesinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmış bir kimlik numarası olmalı ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

A1 Belgelendirme olarak, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında 2557 kimlik numarası ile ilk olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, son olarak ise 05.10.2016 tarihli 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmemiz yapılmıştır

Ürününüze, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine uygun olup olmadığını, yetkilendirilmiş, onaylanmış kuruluşun uygunluk onayı ile birlikte CE İşaretlemesi yapılabilir, belge alınabilir. A1 Belgelendirme, Yetkili Ce Belgesi ve Sertifikası için firmalara güvenli, etkin ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

A1 Belgelendirmenin hizmet kalitesi ile CE işareti için yönetmeliğe uygun CE Belge Tam Kalite Güvence: 

 CE Belgesi İçin Başvuru

Asansör CE Standartları, Asansör Yönetmeliği

Yönetmelik ve standartlara göre, modüler uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıdaki gibidir. A1 Belgelendirme olarak, 2014/33/AB Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen modüllerde, ürünün işaretleme ve belgelendirme sürecinde profesyonel hizmet anlayışı ile uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır. 

Modüler Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri:

  • Modül B (EK IV Bölüm B, AB Tip İncelemesi)
  • Modül F (EK V Son Muayene)
  • Modül G (EK VIII Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu)
  • Modül E (EK X Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)
  • Modül H1 (EK XI Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu)
  • AB Tasarım İnceleme Belgesi (EK XI Madde 3.3 Tasarımın İncelemesi)
  • Modül D (EK XII İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)

Uygunluk Beyanı Süreci ve CE İşareti İliştirme

A1 Belgelendirme olarak, belgelendirme sürecinin sizin için hızlı ve kolay olması için, bir CE uygunluk beyanı için bir yol haritası belirlemekteyiz. Bu süreçte deneyimimizle, tecrübemizle hızlı ve kolay bir süreçle size destek olmaktayız. Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren CE İşareti iliştirilmesi için, A1 Belgelendirme CE Belgesi Yol Haritası ile uygunluk değerlendirmeniz yapılır. Teknik belgeler hazırlanır. CE Uygunluk Beyanı tanımlandıktan sonra, CE işareti iliştirilir. 

CE Ürün Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım