Asansör CE Belgelendirme

Asansör CE Belgesi, ürününüzün, yönetmeliklere uygun olarak üretildiğinin ve kontrol edildiğinin kanıtıdır. Asansör Ce Belgelendirme ile ürününüzün koşullara uygun üretildiğini, A1 Belgelendirmenin profesyonel hizmeti ile kanıtlayalım. 0216 640 11 01
Asansör CE Belgelendirme.

Asansör CE Belgesi Nedir?

Ürün Belgelendirme, ürünlerin belirli norm ve standartlarda üretildiğinin değerlendirme işlemidir. Asansör imalatı yapan firmaların ve montajı gerçekleştiren firmaların, üretmiş oldukları ürünün, ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm koşullara uygun olarak üretilip ve kontrol edildiğinin belgelenmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren işarete CE İşareti denir. CE işaretini gösteren belgeyede CE Belgesi denilmektedir. CE işareti taşıyan bir ürün; ürünün tabi olduğu  Avrupa Birliği direktifleri ve ve normlarının karşıladığının göstergesidir. Asansör CE Sertifikası, AB dışında üretilen ürünler için bir “pasaport” niteliğindedir.

Firmalar, üretmiş oldukları ürünleri, piyasaya sunmadan önce, Asansör CE işaretlemesi almak zorundadırlar. Ürünlerini ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığının onayını, belgelemek, işaretlemek zorundadırlar. Asansör Tam Kalite Güvencesi, tam kalite sistemi, gerekli temel sağlık ve güvenlik koşullarının karşılanmasını sağlayan, asansör tasarımın değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işlemini, tüm üreten ve montajı gerçekleştiren firmalar yaptırmak zorundadır. 

A1 Belgelendirme; ürün, sistem ve CE işaretlemesi, denetim ve belgelendirme faaliyetleri ile muayene, gözetim ve eğitim hizmetleri alanlarında geniş akreditasyon ve yetki ağına sahip bir muayene ve belgelendirme kuruluşudur. 

Yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarıyla birlikte oldukça geniş ürün ve sistem belgelendirme kapsamına sahip A1 Belgelendirme, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

Asansör firmalarının mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği belge almaları zorunlu olup, Ce Belgesi almayan asansörcüler yönetmeliğe göre montaj yapamazlar. Asansör CE işareti ile ürününüzün güvenilirliğini ispatlamış olup, tüketici tarafından kalite ve güvenlik standartlarına uygun ürün üretmiş olduğunuzu belgelemiş olursunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014/33/AB asansör yönetmeliği, üreten, montaj ve revizyon yapan, arıza gideren tüm ilgili firmalar için zorunlu olup, kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik bir zorunluluktur.

Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?

Belgeyi alacağınız kuruluşun, onaylanmış kuruluş olması gerekmektedir.  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmış bir kimlik numarası olmalı ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

A1 Belgelendirme olarak, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında 2557 kimlik numarası ile ilk olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, son olarak ise 05.10.2016  tarihli 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilmemiz yapılmıştır

Ürününüze, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine uygun olup olmadığını, yetkilendirilmiş, onaylanmış kuruluşun uygunluk onayı ile birlikte CE İşaretlemesi yapılabilir, belge alınabilir. A1 Belgelendirme, Yetkili Ce Belgelendirme için firmalara güvenli, etkin ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

A1 Belgelendirmenin hizmet kalitesi ile CE işareti almak için: 

 CE Belgesi İçin Başvuru

Asansör CE Standartları, Asansör Yönetmeliği

Yönetmelik ve standartlara göre, modüler uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıdaki gibidir. A1 Belgelendirme olarak, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen modüllerde, ürünün işaretleme ve belgelendirme sürecinde profesyonel hizmet anlayışı ile uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır. 

Modüler Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri:

  • Modül B (EK IV Bölüm B Asansörlerin AB Tip İncelemesi)
  • Modül F (EK V Asansörlerin Son Muayenesi)
  • Modül G (EK VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu)
  • Modül E (EK X Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)
  • Modül H1 (EK XI Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu)
  • AB Tasarım İnceleme Belgesi (EK XI Madde 3.3 Tasarımın İncelemesi)
  • Modül D (EK XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu)

Uygunluk Beyanı Süreci ve CE İşareti İliştirme

A1 Belgelendirme olarak, belgelendirme sürecinin sizin için hızlı ve kolay olması için, bir CE uygunluk beyanı için bir yol haritası belirlemekteyiz. Bu süreçte deneyimimizle, tecrübemizle hızlı ve kolay bir süreçle size destek olmaktayız. Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren CE İşareti iliştirilmesi için, A1 Belgelendirme CE Belgesi Yol Haritası ile uygunluk değerlendirmeniz yapılır. Teknik belgeler hazırlanır. CE Uygunluk Beyanı tanımlandıktan sonra, CE işareti iliştirilir. 

CE Ürün Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım