Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü

Elektrik tesisatı uygunluğu, topraklama ölçümü, paratoner kontrolü gibi kontrol ve muayene hizmetimiz vardır. Makine elektrik izolasyon testi ve termal kamera kontrolleri de yapılmaktadır.

Günümüzün teknolojik imkanlarıyla toprağın elektrik akımını geçirmesi sırasında gösterdiği tepki ölçülebilmektedir. Ölçme sonrası elde edilen sonuçlar Topraklama Ölçümleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tepki toprak direnci test cihazları ile elde edilir. Mühendislik projelerinde mühendisler için toprağın iletkenlik ve direnç yönü çok önemlidir. Toprağın yapısı ve içindeki su oranına bağlı olarak, toprağın bir özdirenç değeri vardır. Toprağın Özdirenci, 1m3 toprağın direncidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre Topraklama Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğe göre topraklama ölçümleri için işletmeler belli aralıklarla iş yerlerinde elektrik tesisatlarında periyodik muayene ve kontrollerini yaptırmak zorunludur. İşveren işletmesinde elektrik tesisatı kaynaklı olabilecek bütün güvenlik tedbirlerini almaktan sorumludur. Eelektrik tesisatı kontrolü Yönetmeliğe uygun topraklama koşullarını sağlamalıdır. 

İş güvenliğine uygun topraklama ölçüm değerlerini sağlayabilmek için yönetmeliğe uygun elektrik tesislerinde, iş güvenliği kapsamında elektrik tesisatı uygunluğunu sağlayabilmek için periyodik kontrol yapılmalıdır. Ayrıca elektrik ile çalışan makinaların gövde koruma kısımları içinde yapılmalıdır. İş güvenliği kapsamında, spor kompleksi, üretim tesisi, fabrika, eğitim ve öğretim alanları, hastane v.b elektrik tesislerine, topraklama periyodik kontrolü istenilen sürelerde yapılmalıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlükte olan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin, 44.maddesinde Topraklayacılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümlerden bahsedilir. Yönetmeliğin 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri bulunmaktadır. 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’dir.

Topraklama Periyodik Kontrol, kanuni bir zorunluluk olup, can ve mal güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Can ve mal güvenliğini korumak için tesisat şarttır. Belli zamanlarda, periyodik kontroller, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Ölçümler elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre yapılır.

TÜRKAK onaylı kuruluş, A1 Belgelendirmede, zorunlu iş güvenliğine uygun ölçüm yapılmaktadır. Yönetmeliğe uygun yapılması çok önemlidir. 

Akredite Topraklama Ölçümü Süresi

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Elektrik Tesislerinde Yönetmeliğine göre ölçüm yapılmalıdır. Akredite süresi, Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene Periyodu, yılda 1 kez yapılmalıdır. Süresi aksatılmamalıdır.

Elektrik tesisatı topraklama ölçümü ile riskleri önleyebilirsiniz. Kuruluşunuzu riske atmayın. İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Yönetmeliğine göre; Sanayi Tesisleri, Ticaret Merkezleri ve sabit İşletme Elemanları için yılda bir kez, yer değiştirebilen işletme elemanları için her 6 ayda bir ölçümler yapılır.

Türkak Onaylı Yönetmeliğe Uygun Topraklama Ölçümü ile can ve mal güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin. 

Periyodik Muayene ve Kontrolün Önemi

Kaçak elektriğin bir iletken vasıtasıyla, toprağa akmasını sağlamak topraklamanın amacıdır. İnsan sağlığını korumak için mutlaka önemlidir. Ayrıca ihazların kullanım süresini uzatmasına katkıda bulunduğundan dolayı da işletmeler için önemli bir işlemdir. İnsan sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almak, cihazların ömrünü uzatmak ve kaçak elektriğin risklerini önlemek için mutlaka yapılmalıdır. Belirli sürelerde de işlevselliği kontrol edilmelidir. 

Elektrik kaçağı riski olan bir elektrikle çalışan cihaz, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşır. Aynı zamanda son kullanıcı nokta olarak tanımlanan priz v.b. elektrik kaçağı da, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Topraklamanın olmadığı ve topraklamanın ölçüm ile kontrol edilmediği durumlar düşünüldüğünde, can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Eğer topraklaması yapılmış bir malzemeye veya ürüne, bir insan tarafından dokunulduğunda, akım toprak hattı üzerinden geçer. Çarpılma, can ve mal kaybı riski ortadan kalkmış olur. Elektrik kaçağı olan bir iletkene dokunulduğunda, elektrik akımı kişi üzerinden geçmez. Bunun için ölçümlerin gerekli sürelerde yapılması çok önemlidir. Topraklama direncinin sıfıra yakın olması istenilir. Periyodik muayene ve kontrolü işletmeleri hem maddi hem manevi hem de hukuksal zararlar görmesinden korur. 

Topraklama Ölçümleri Nasıl Yapılır?

Teorik Prensibi, 1915 yılında, ABD Standart Bürosundan Dr. Frank Wenner tarafından yapılmıştır. Dr. Frank Wenner, toprak megeri ile ölçüm için ilk teoriksel hesaplarını yapmıştır. Her iletkenin toprağa karşı yalıtımı ölçülebilmektedir. Bu ölçüm için toprak megeri ile gerçekleştirilir. İletkenlerin birbirine karşı yalıtımı da ölçülebilmektedir. Bu ölçüm için de izolasyon megeri kullanılır. Toprak aslında, normal iletkenlere göre daha zayıf bir iletkendir. Toprağın iyi bir iletken haline gelmesi için, akım için alan yeteri kadar büyükse, direnç düşük olması gerekir. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir.

Klasik tip toprak megerleri, Toprak elektrodu, akım elektrodu ve potansiyel elektrodu olmak üzere, üç adet elektroda sahiptir. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için, A1 Belgelendirme ile iletişime geçiniz. Onaylı kuruluş, A1 Belgelendirme'den fiyat almak için bize başvurun. Akredite Topraklama ölçümü yapan firmalar Türkak onaylı bir kuruluş olmak zorundadır.

Periyodik Kontrol İçin Sizi Arayalım

Genel Tanım: Topraklamanın varlığı ve uygunluğunun ölçülmesini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesisat Uygunluğu

Genel Tanım: Kesit, bağlantı noktaları ve proje uygunluk değerlendirmelerini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Paratöner Kontrolü

Genel Tanım: Bir tesisin iç ve dış yıldırım etkilerinden korunması için kullanılan

bütünüdür.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Termal Kamera

Genel Tanım: Sistemin durdurulmasını mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda iletken kesitlerinin ve bağlantı noktalarının doğrulanması işini kapsar

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Makine Elektrik İzolasyon Testi

Genel Tanım: Elektrikle çalışan makinaların izolasyon hatalarına karşı korunmuş olduğunun doğrulanma işini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Periyodik Muayene İçin Sizi Arayalım