CE İşareti Nedir

Conformité Européenné sözcüklerinin baş harflerinden oluşan CE İşareti’nin anlamı “Avrupa’ya uyum” demektir.

CE İşareti Nedir?

CE İşareti, malların Avrupa Ekonomik Alanı(EEA) içinde serbest dolaşımını sağlayabilmek için Avrupa Birliği’nin 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında uygulanan güvenlik, sağlık, tüketicinin ve çevrenin korunmasını esas alan bir işarettir.
CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği’nin güvenlik, sağlık, tüketici ve çevre korunması hususlarındaki yönetmeliklerine uygun olduğunu göstermektedir. Ürün yönetmelikleri, hangi ürünün ne çeşit temel koşulları karşılaması gerektiğini ve hangi performans düzeyinde olması gerektiğini belirler.
1985 yılında yürürlüğe konulan bu yönetmelikler ilk önceleri EC işareti şeklinde kullanılırken, bu kullanım 1993 yılında yayımlanan 93/68/EEC yönetmeliğiyle CE işareti olarak değiştirilmiştir ve günümüzde tüm dünyada CE işareti şeklinde kullanılmaktadır.
CE işareti taşıyan bir ürün, herhangi bir uygunsuzluk halinde üretici firma tarafından geri alınacağının garantisini vermektedir.
Üreticinin garanti bildirisi olan CE işareti bir kalite işareti değildir. İşaret ürünün, ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm koşullara uygun olarak üretilip kontrol edildiğinin göstergesidir.
Türkiye’nin dış ticareti bakımından, sayısı günümüzde yirmi beşi bulan Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri’nden bir veya birkaçı kapsamında olan bir ürünün, CE işareti olmadan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilmesi mümkün değildir.
Türkiye pazarı bakımından ilgili mevzuat ile uyum tamamlanmış ve CE işareti bulundurma bir zorunluluk haline getirilmiştir ve bu yönetmelik kapsamına giren ürünlerden CE işareti bulunması gerektiği halde bu işareti taşımayan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmemektedir.