ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda işiyle uğraşan üreticiler, nakliyatçılar ve toptan ve perakende satış yapan firmaların alması gereken bir belgedir.
ISO 22000.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlıklı beslenmenin esas ve vazgeçilmez unsurlarından en başta geleni gıdaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde üretilip temin edilmesidir. Bu sebeple günümüzde üreticiler, nakliyatçılar, toptan ve perakende satış yapan firmalar türlü kontrol yöntemleri ve yaklaşımları geliştirmiştir.
Daha önceki yaklaşımlarda sağlıklı ve güvenli gıda üretimi için tedbirlerin son ürün kontrolleri üzerinden yapılması esas alınıyordu.

Günümüzdeyse güvenli gıda üretimi için hammadde, katkı maddeleri, diğer yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretimlerinden başlayan ve tedarikçilerin seçimi, firmaya uygun bulunması, üretim evreleri, saklama koşulları ve nakliyata uzanan aşamaların kontrol altında tutulması yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu yaklaşımlardan birisi de HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) Yönetim Sistemi’dir. Birçok ülkenin yasama organı ve ulusal standart kuruluşu HACCP Yönetim Sistemi ile paralel düzenlemeler yapıp standartlar yayımlamıştır.

Uluslararası pazarda neredeyse tüm ülkelerin gıda güvenliğiyle ilgili standardının bulunması ve diğer ülkelerin birbirlerine uyum sağlama konusundaki isteksizliği ve zorluğu, uluslararası bir standart ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaçtan dolayı tam adıyla ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar olan, uluslararası bir HACCP Yönetim Sistemi Standardı yayımlanmıştır.

Gıda Güvenliği Yönetim Standardı’nın temel aldığı yaklaşım, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmasını önlemek için firmalarda gıda zinciri içindeki tüm süreçleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm yönleriyle beraber kontrol eden önleyici bir mekanizma kurulmasıdır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsadığı konular arasında üretim, ürün ve ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen; personel ve ziyaretçi hijyeni; nakil, depolama ve ürün bilgisi; tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim ve iletişim gibi hususlar vardır.

ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Kimler Uygulayabilir?

Standart kapsamında belgelendirilebilecek firmalar şunlardır:
A) Firmalar

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve çevre hijyeni hizmeti veren firmalar,
 • Nakliyeciler, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı firmalar

 • Ekipman sağlayan firmalar,
 • Temizlik ve çevre hijyeni ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten firmalar vb.

ISO 22000/HACCP'in faydaları

Bir firmada Gıda Güvenliği Yönetimi sisteminin uygulanması demek, o firmanın hijyen standartlarına ve yasal gıda güvenliği esaslarına uygun üretim yaptığını göstermesi demektir. Güvenli gıda üretimini sağlayarak firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırır ve uluslararası bir standart olduğu için şirketlerin uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmede kolaylık sağlar. Bu sistem aynı zamanda, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli mal veya hizmet almasını sağlayarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırır.
Avrupa Birliği ile uyum sürecinde en önemli konulardan biri olan Gıda Güvenliği’nin yerine getirilmesinin yanı sıra, Tarım Bakanlığının Gıda Kodeksi’ne de uyum sağlama konusunda firmalara kolaylık sağlamaktadır.
22000 HACCP'nin yararlarını;

 • Gerekli olana odaklanan kontrolü
 • Gıda güvenliğine yönelik denetim etkinliğini
 • Çalışma ortamının iyileşmesini
 • Belgelemenin iyileştirilmesi ve takip edilmesinde kolaylık
 • Yasalarla olan uyumun arttırılmasını
 • Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin arttırılmasını
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için artış
 • Karar almada geçerli verilerin elde edilmesini
 • Daha iyi planlamaya bağlı olarak üretim sonrası daha az doğrulama gereksinimi
 • Gıda güvenliği risk kontrolünün daha etkin karşılanması sayesinde gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını
 • Gıda sanayi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin arttırılmasını ve düzenlenmesini
 • Gıda sağlığına ve güvenliğine verilen önemin tüketicilere ispat edilmesi sonucu pazar payının arttırılmasını
 • Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimini ve kontrolünü
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini
 • Tedarikçi firmaların yurt dışı pazarında diğer firmalara uyumunu ve daha etkili pazarlama olanağı
 • Kaynakların dengeli dağıtılmasını sağladığı için personel yeterliliğini arttırmayı
 • Ürün geri dönüşü gibi konuların engellenmesiyle kalitesizlik maliyetlerinde düşüş

sağlar şeklinde özetlemek mümkündür. iso 22000 belgesi fiyatı almak ve belgelenmek için, Türkak onaylu kuruluş olan, A1 Belgelendirme Kaliteli hizmetinden faydalanın.

ISO 22000 Belgelendirmesi İçin Sizi Arayalım