Siber Güvenlik Eğitimleri

Bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve gizliliğine yönelik tedbirlerin alınması gereklidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapılarının işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek amacıyla, alınacak siber güvenlikle ilgili önlemleri belirleyebilmek, farkındalık sağlayabilmek, iyileştirmek ve sürdürebilmek için siber güvenlik eğitimleri faydalı olabilecektir.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi (SOME)

ISO 27001 BGYS Uygulama Eğitimi

Bilişim Hukuku

Güvenli Yapılandırma Denetimi

Sızma Testleri

Siber Saldırı Teknikleri

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi

Bilişim Sistemleri Adli Analiz Eğitimi

Zararlı Yazılım Analizi

dDos Saldırıları Korunma Yöntemleri

 

Eğitim hizmetimiz talebinize ve kurum ihtiyaçlarınıza göre hazırlanarak, sektörünüze özel örnekler ve uygulamalarla zenginleştirilmektedir.

Eğitim Taleplerinizi İletmek için Tıklayınız.