Basınçlı Kaplar

Basınçlı kaplar, içlerinde bulundurdukları akışkanı istenilen sıcaklık ve/veya basınca getirmek için hazırlanmış olan cihazlardır.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kap ve tesisatlarının periyodik kontrolü zorunludur. Güvenli olarak çalışabilmeleri için kontroller çok önemlidir. Periyodik bakım ile kontrol, birbirine karıştırılmamalıdır. Tesisatların uzun ömürlü olması ve kaza riski oluşturmaması için bakımın yapılması, kontrollerden farklıdır. Periyodik kontrol ise, iş ekipmanlarının yönetmeliğe uygun çalışıp çalışmadığının kontrol yapılmasıdır. Kontrol yapacak teknik uzmanın yönetmeliğe uygun kişi özelliklerine uygun olması şarttır. Türkak onaylı kuruluş A1 Belgelendirme,  doğru ve yönetmeliğe uygun, teknik uzman kadrosu ile kontrolleri gerçekleştirmektedir. 

Basınçlı kaplar, ısı transferi, basınçlı suyun transferi, sıcak su, basınçlı hava ve buhar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tarihte ilk kontrol ve denetimin başlamasını sağlayan, basınçlı kap periyodik kontrolüdür. Sanayileşme ile buhar makinelerinin bulunması ile iş kazaları yaşanmaya başlanmıştır.  İlk yıllarda denetim, iş kazalarını önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlamıştır. Günümüzde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile kontrol zorunlu hale gelmiştir. Kontrol, yılda en az bir kere yapılma zorunluluğundadır. Kaza riskini önceden önlemek, çok önemlidir. Ama iş kazası olma ihtimali düşünürsek, yönetmeliği uygulamama durumunuzun olmaması ve periyodik  kontrolü olmaması için, kontrolleri zamanında yaptırmak çok önemlidir. Kontrolü, zamanında yaptırmakla hem kanunlar açısından kazanmış olacaksınız, hem de işletmeniz kazanmış olacaksınız.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Genel olarak 0,5 bar ve üzerindeki basınçlar altında çalışan iş ekipmanlarına, basınçlı kaplar denilmektedir. Kızgın su kazanlarına, kızgın yağ kazanlarına, buhar kazanlarına, Kalorifer kazanlarına, otoklavlara, genleşme tanklarına, hava tanklarına, kompresörlere, hidroforlara, boylere, zorunlu iş güvenliğine uygun kontrol ve muayene yapmaktayız. Ölçü ve kontrol cihazlarının çalışıp çalışmadığı ve doğru çalışması kontrol edilmektedir. Testler yapılır. Yönetmeliğin belirttiği teknik ekip kadrosuyla kontroller gerçekleştirilir.

Türkak akreditasyonuna sahip, A Tipi Muayene kuruluşların, yönetmeliğe uygun kontrol yapma yetkisi vardır. İnternette, basınçlı kap periyodik kontrolü yapan firmalar araştırılırken, Türkak Akreditasyonuna sahip kuruluş olup olmamasına dikkat edilmelidir. Akredite Periyodik Kontrol demek, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkak akredite olmak  demektir. Denetim ve belgelendirme yapacak kuruluşun, düzenli olarak denetimlerden geçtiğini belirtir. Güvenilir, uzman bir kadroya sahip, Türkak tarafından onaylı kuruluş A1 Belgelendirme, profesyonel hizmet kalitesiyle, sizlerin kontrolünü yapmaktadır. Diğer iş ekipmanlarının da kontrolünde hizmet vermekteyiz.

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında kontrolü yapacak olan kişilerin “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın web portalına kayıt yaptırarak, bakanlık kayıt numarası alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alınan kayıt numarasının da kontrol  raporlarında belirtilmesini zorunlu tutmaktadır. 

Basınçlı Kap Periyodik Kontrol Süreleri

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 te kriterler ve süreler belirtilmiştir. Test ve kontroller, üretim bitiminden sonra ve kullanılmaya başlanmadan önce, belli bir süre kullanılmayıp yeniden servise girmeleri durumunda tekrar kullanmaya başlamadan önce, bir değişiklik yapıldığında ve büyük onarım yapılmasından sonra periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

İş ekipmanlarının kullanımında, iş kazalarının riskini azaltmak için çok önemlidir. Sanayileşmenin ilk yıllarında , can ve mal güvenliğini korumak için denetimler ve kontroller yapılmaktaydı. Günümüzde ise hem can ve mal güvenliğini korumak hem de çevre kirliliğinin önüne geçmek için kontroller yapılmaktadır. Buhar makinelerinin üretilmeye başlanmasıyla, tarihte ilk yapılan periyodik kontroldür.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Standartlar: TS EN 12952-6, TS 2025, TS EN 285+A2, TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 1012-1

İlgili Yönetmelik / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 2.1.4

Öne Çıkan Test Gerekliliği: Çalışma Basıncının 1,5 katı Basınç testi uygulanır.

Periyodik Muayene İçin Sizi Arayalım