Dokümanlar

Aşağıda yer alan size faydalı olabilecek dokümanları inceleyebilirsiniz. Daha fazla detay ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

01

A1 Belgelendirme "Yönetim Sistemleri," "A Tipi Muayene Kuruluşu" ve "Helal Belgelendirme" Logoları

A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetlerinin şirket kalite politikası amaçlarını içermektedir.

A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetlerinin belgelendirme yaptığı kurumlara verdiği taahhütleri içerir.

A1 Belgelendirmenin yaptığı sözleşmelerin geçerli olduğu coğrafi bölgeleri kapsar.

A1 Belgelendirme tarafından kalite sistem sertifikasyonunu gerçekleştirdiği kuruluşlara vermiş olduğu marka ve sertifikaların TURKAK R10.06 Standard gereksinimlerine uygun olarak kullanımı için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirler.

Sözleşme iki taraf tarafından karşılıklı olarak imzalandıktan sonra gönderilmesi gereken belgeler.

Belgelendirme Genel Şartları; belgelendirme başvurusu, belgelendirme denetimi, takip denetimleri, gözetim denetimleri, belge yenileme denetimleri, özel denetimler, belgenin düzenlenmesi ve verilmesi gibi başlıkları ve daha fazlasını içermektedir.

Bu prosedürün amacı A1 Belgelendirme’nin yapmakta olduğu belgelendirme çalışmaları ile ilgili olarak firmalardan veya bu konu ile ilgili taraflardan gelen şikayet ve itirazların değerlendirme esaslarının yöntem ve sorumluluklarını belirlemektir.

Bu işlemin amacı; A1 Belgelendirme’den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek gibi başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; A1 BELGELENDİRME’nin asansör monte eden firmalarda ürün uygunluğu değerlendirme/belgelendirme faaliyetlerinin 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinde bulunan ilgili eklerine göre uygulanma esaslarının tanımlanmasıdır

A1 Belgelendirme ile çalışan Dış Denetçilerin görev ve sorumluluk tanımlarını içermektedir.