ISO 27701:2019 KVYS Kişisel Veri Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’nin gizlilik uzantısı olan verinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan uluslararası bir yaklaşım sunmayı ve rehberlik edebilmesi için (ISO) ve (IEC) tarafından geliştirilmiştir.
ISO 27701:2019 KVYS Kişisel Veri Yönetim Sistemi.

 

Bu sertifika, kuruluş kapsamında gizlilik yönetimi için ISO 27701:2019 KVYS (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir ve kılavuzluk sağlar.

ISO 27701 ile uyumlu olmak için kuruluşların önce ISO/IEC 27001:2013 standardına uyumlu olmaları gerekmektedir.

ISO 27701 KVYS - Kişisel Veri Yönetim Sistemi Faydaları Nedir?

ISO 27701 KVYS (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) standardı, verilerin yönetilmesi, işlenmesi ile özel hayatın, mahremiyetin korunmasına ilişkin, risklerin azaltılması ve kontrollerin sağlamasını amaçlamaktadır.

Kişisel bilgilerin yönetimine güven sağlar;

Paydaşlar arasında şeffaflık sağlar;

Etkili iş sözleşmelerini kolaylaştırır;

Rolleri ve sorumlulukları açıklar;

Gizlilik düzenlemelerine uyumu destekler;

Önde gelen bilgi güvenliği standardı ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ile bütünleşerek karmaşıklığı azaltır;

ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Almalıdır?

ISO/IEC 27701:2019 kamu ve özel şirketler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere, bir ISO 27001:2013 (BGYS-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) içinde kişisel verileri işleyen veri kontrolörleri ve / veya veri işleyenler dahil olmak üzere her türdeki ve büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir.