Gost-R Uygunluk Belgesi

Rusya federasyonu sınırları dahilinde perakende ve toptan ticareti yapılan her mal/ürün için kalite belgesi beyanı zorunlulugu vardır.

Rusya'da ilgili ürün ya da malın satışını yapmanın ön şartı olarak , Türkiye'deki TSE belgesi kalitesinde olan Sertifikalar aranmaktadır. Rusya Federasyonu'na yapılan ticaretin yasal ve güvenli yolu üretilen ürünlerinize sertifika almaktır. Ucuzcu pazarlar haricinde GOST-R sertifikası olmayan ürünlerin satılması zordur.

Rusya Federasyonu'nda 1997 yılında yaşanan krizin etkileri bitmiş ve ülkenin ihracat gelirleri arttığından ithalatı yapılan ürünlerde kalite konusu ön plana çıkmıştır.

Rusya gümrüklerinden 1 Ekim 2000 tarihinde, GOST-R belgesiz malların geçişi tamamen durdurulmuştur.

Rusya Standartlarına uygun GOST-R belgeli ürünler gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada ise iyi mağazalarda ve marketlerde satılmaktadır.

Gost-R Belgesi

GOST-R belgesi ihraç edilecek 1 parti mal için 1 defaya mahsus olarak alınabileceği gibi, 1 yıllık ve 3 yıllık süreler için de alınabilmektedir.  

Gost uzmanlarını fabrikanıza getirerek ve 3 yıl için kalite sertifikanızı alarak Rusya için ticari şansınızı artırabilirsiniz. Rusya'da hızlı ve kolay ticarete imkan veren GOST-R Sertifikasını almak için A1 Belgelendirme'den her türlü yardım talep edebilirsiniz.

Kapsamımızdaki sertifika tipleri

 • GOST-R Uygunluk Sertifikası (kontrat bazında, 1 yıllık veya 3 yıllık)
 • UkrSepro Uygunluk Sertifikası (1 yıllık, 2 yıllık veya 5 yıllık)
 • Yangın Sertifikası
 • Rosteknadzor/Gospromnadzor Sertifikası
 • Red Mektubu

GOST- R Belgeleri Hangi Bölgelerde Geçerlidir? 

Belgenin resmi olarak geçerli olduğu ülkeler:

 • Rusya Federasyonu

Sertifikasının etkili olduğu ülkeler:

 • Beyaz Rusya ( Belarus ),
 • Özbekistan,
 • Moldova,
 • Azerbaycan,
 • Kazakistan,
 • Ermenistan,
 • Tacikistan,
 • Kırgızistan,
 • Türkmenistan

GOST- R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar 

 • Rusya Gümrükleri (Zorunludur)
 • Perakende satılan ürünler için perakende mağazaları
 • İnşaat Kontrolleri iskan ruhsatı alabilmek inşaatlarda
 • Çalıştıma izni alabilmek içim endüstriyel mutfak, çamaşırhane gibi yerlerde
 • Çalışma izni ve üretim izni almak için üretim tesisleri ve fabrikalarda

GOST-R Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

1. Ticaret odası kaydı, faaliyet belgesi,
2. Yetkili kişilerin imza sirküleri,
3. Marka tescil belgeleri,
4. Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (CE, ISO, TSE, UKRSEPRO vb.),
5. Talep ettiğiniz ürünler için daha önce yapılan test raporları,
6. Ürünlerin teknik bilgileri,
7. Ürünlerin etiketleri ve kullanma talimatı,
8. Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı,
9. Hammadde girişinden başlayarak fabrikanın üretim şeması,
10. Ürünlerin GTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri,
11. Sertifikada yazılacak unvan ve adres bilgisi,
12. Ürünlerinizi gösteren katalog,
13. Her üründen 3 adet numune,
14. Vekaletname