Coğrafi Kapsam

A1 Belgelendirmenin yaptığı sözleşmelerin geçerli olduğu coğrafi bölgeleri kapsar.

A1Belgelendirme, faaliyet göstermiş olduğu coğrafi alanlardaki faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine karşılık olarak yaptığı düzenlemeleri, yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası ile göstermektedir. Mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan (Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Porto Riko, Uk ve Küba) alanlarda faaliyet gösterilmesi durumunda oluşabilecek olan zararın tazmin edilmesi A1 Belgelendirme tarafından ihtiyati olarak karşılanacaktır.