Görev Tanımları

A1 Belgelendirme ile çalışan Dış Denetçilerin görev ve sorumluluk tanımlarını içermektedir.

Baş Denetçi görev tanımı için tıklayınız.      

Denetçi Görev tanımı için tıklayınız

Teknik Uzman görev tanımı için tıklayınız.