ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliğini, risk ve fırsatları temel alan ISO 22000 GGYS "Bilgilendirme" ve "Baş Denetçi" Eğitimlerimizi hem genel katılıma açık hem de taleplerinize yönelik kurumunuz çalışanlarına özel hazırlayarak sunmaktayız.

Üretim ve stok süreçlerinizde, tüm proses aşamalarının sistematik bir şekilde ele alınması, gıda kaynaklı tehlikelerin azaltılması, halk sağlığı ve ekonomik açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabilmesi için firmanızda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamanız faydalı olacaktır.

Gıda sektörü için önemli bir yönetim sistemi standardı olan ISO 22000:2018 standardı Haziran 2018’de yayınlanmıştır. Akredite ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Kuruluşların 29 Haziran 2021 tarihine kadar ISO 22000:2018’e geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 22000'in temel anlayışı
 • Standart Okuma
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri
 • ISO 22000'e dayalı bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin operasyonları
 • ISO 22000 ile diğer standartlar ve düzenleyici çerçeveler arasındaki ilişki
 • Denetim ilkeleri
 • Gıda Güvenliği Hedefleri ve Takip Metodları
 • ISO 22000 gerekliliklerinin GGYS denetimi kapsamında nasıl yorumlanacağı
 • Bir denetçinin rolü
 • Denetim ve denetim ekibine liderlik
 • ISO 19011'e göre bir yönetim sistemi denetimini planlamak, yönetmek ve takip etmek
 • Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma
 • Düzeltici Faaliyet Nedir ve Uygulama Örnekleri
 • Üst Yönetim Sorumlulukları
 • Sınav

         

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Gıda endüstrisi için hazırlanmış bir standart olan ISO 22000, gıda güvenliğini, risk ve fırsatları temel alır. Eğitimimiz standart hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Eğitimden sonra bu yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olacağınız için, kurumunuzda uygulayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri
 • Standart Okuma
 • Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma
 • Düzeltici Faaliyet Nedir ve Uygulama Örnekleri
 • Üst Yönetim Sorumlulukları
 • Gıda Güvenliği Hedefleri ve Takip Metodları
   

Eğitime Kayıt için Tıklayınız