ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kurumun çevreyle olan ilişkilerine, üretimin nasıl gerçekleştiğine, çevre performansının nasıl olduğuna ve nasıl iyileştirilebileceğine dayanan, ISO 14001 ÇYS standardı ile ilgili "Temel Bilgilendirme" ve "Baş Denetçi" eğitimlerimizi sunmaktayız.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kurumun çevreyle olan ilişkilerine, üretimin nasıl gerçekleştiğine, çevre performansının nasıl olduğuna ve nasıl iyileştirilebileceğine dayanan ISO tarafından hazırlanmış uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır. Risk yönetimini sağlayarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini hedefler.

Bu konuda temel bilgilendirme ve CQI|IRCA onaylı baş denetçi eğitimlerimizi sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız.

 

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı hakkında temel bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bu eğitim sayesinde, standardı yorumlayabilecek, kuruluşunuzda planlama ve uygulama süreçlerini yöneterek sürekli iyileştirmelerle sistemi sürdürebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
 • Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri
 • Standart Maddeleri
 • Çevreye Karşı Sorumluluklar
 • Düzeltici Faaliyetler ve Örnek Çalışmalar
 • Çevre Konusunda Hedefler ve Gerçekleştirme Yöntemleri
 • Üst Yönetim Sorumlulukları
 • Risk Değerlendirme
 • Sürdürebilirlik

Eğitime Kayıt için Tıklayınız

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimimiz Çevre Yönetim Sistemi konusunda temel bilgi sahibi olan katılımcılara yönelik "uzmanlık" programıdır.

Başarıyla tamamlayan katılımcılarımız, ISO 14001 standartları konusunda edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacak veya bu standardın uygulanmasının zorunlu olduğu bir organizasyonun parçası olabilecektir.

ISO 14001 Duyuru

Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

Baş denetçi eğitimlerimiz, "Başarı değerlendirmesi" yapılan bir eğitimdir. Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar, CQI | IRCA onaylı uluslararası geçerli sertifika almaya hak kazanmaktadırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan tüm katılımcılar, CQI | IRCA’ya başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Eğitim İçeriği

 • Çevre terminolojisi
 • Çevre boyutları, etkileri ve kazalar
 • Çevre yönetim sistemleri ve faydaları
 • Çevre yönetim standartları ve tarihsel gelişimi
 • ISO 14001 standartlar ailesi
 • ISO 14001 standardı maddelerinin detaylı analizi
 • ISO 14001'e uygunluk sağlamanın yolları
 • Çevre mevzuatı ve yasal uygunluk
 • Sürekli iyileşme
 • Sürdürülebilir gelişme, kirlilik
 • Denetim kavramı ve tipleri
 • Denetimlerde kaynak gerekliliği
 • Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri
 • Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama
 • Denetim hazırlıkları, soru listesi, dokümantasyon
 • Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme
 • 1. Aşama ve 2. Aşama denetim simülasyonları
 • Soru sorma, görüşme yapma
 • Denetim bulguları, raporlama
 • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
 • Denetimlerde ekip dinamizmi
 • Denetim becerileri
 • Denetimlerde zaman yönetimi
 • Denetim bulgularının değerlendirilmesi
 • Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma
 • Takip faaliyetleri
 • Sınav

Kimler Katılabilir?

 • Çalıştığı kuruluşta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi denetiminde rol alacak kişiler
 • Çevre Yönetim Ekibi
 • İç Denetçiler
 • Çevre Mühendisleri
 • ISO 14001:2015 standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf tetkik yapmak isteyen herkes

Eğitime Kayıt için Tıklayınız