Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri, bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını ve donanımlarını kapsar.

Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.