Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Bu yönetmelik ilgili bentlerde bahsedilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.