Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisat uygunluğu, topraklama ölçümü, paratoner kontrolü gibi kontrol ve muayene hizmetimiz vardır. Makine elektrik izolasyon testi ve termal kamera kontrolleri de yapılmaktadır.

Topraklama Ölçümü

TÜRKAK onaylı kuruluş, A1 Belgelendirmede, zorunlu iş güvenliğine uygun ölçüm yapılmaktadır. Yönetmeliğe uygun yapılması çok önemlidir. Toprağın elektrik akımını geçirmesi sırasında gösterdiği tepkiyi, toprak direnci test cihazı kullanarak yapılan ölçüm, Topraklama Ölçümleri olarak tanımlanır. Toprağın iletkenlik ve direnç yönü, mühendisler için çok önemlidir. Toprağın yapısı ve içindeki su oranına bağlı olarak, toprağın bir özdirenç değeri vardır. Toprağın Özdirenci, 1m3 toprağın direncidir.

Topraklamalar yönetmeliğine göre, elektrik tesislerinde, iş güvenliği kapsamında, elektrik tesisatında periyodik kontrol yapılmalıdır. Ayrıca elektrik ile çalışan makinaların da gövde koruma için de yapılmalıdır. İş güvenliği kapsamında, spor kompleksi, üretim tesisi, fabrika, eğitim ve öğretim alanları, hastane v.b elektrik tesislerine, periyodik kontrolü istenilen sürelerde yapılması gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin,  44.maddesinde Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümlerden bahsedilir. Yönetmeliğin 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri bulunmaktadır. 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’dir.

Periyodik Kontrol, kanuni bir zorunluluk olup, can ve mal güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Can ve mal güvenliğini korumak için tesisat şarttır. Belli zamanlarda, periyodik kontroller,  Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Ölçümler, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10’a göre yapılır.

Akredite Süresi

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre ölçüm yapılmalıdır. Aktedite süresi, Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene Periyodu, Yılda 1 kez yapılmalıdır. Periyodik kontrol süresini aksatmayın. Kuruluşunuzu riske atmayın. İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre; Sanayi Tesisleri, Ticaret Merkezleri ve sabit İşletme Elemanları için yılda bir kez, yer değiştirebilen işletme elemanları için her 6 ayda bir  ölçümler yapılır.

Periyodik Kontrolün Önemi

Kaçak elektriğin bir iletken vasıtasıyla, toprağa akmasını sağlamak, topraklamanın amacıdır. Cihazların ömrünü uzatmak, bir kuruluş için çok önemlidir. Cihazların ömrünü uzatmak için, kaçak elektriğin riskini önlemek için, mutlaka topraklama yapılmalıdır. Belirli sürelerle de işlevselliği kontrol edilmelidir. Sadece cihazların ömrünü uzatmak için değil, tabii ki insan sağlığını korumak amacıyla da yapılır.

Elektrik kaçağı riski olan bir elektrikle çalışan cihaz, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşır. Aynı zamanda son kullanıcı nokta olarak tanımlanan priz v.b. elektrik kaçağı da, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Topraklamanın olmadığı ve topraklamanın ölçüm ile kontrol edilmediği durumlar düşünüldüğünde, can ve mal kayıplarına kadar varabilecek hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Eğer topraklaması yapılmış bir malzemeye veya ürüne, bir insan tarafından dokunulduğunda, akım toprak hattı üzerinden geçer. Çarpılma, can ve mal kaybı riski ortadan kalkmış olur. Elektrik kaçağı olan bir iletkene dokunulduğunda, elektrik akımı kişi üzerinden geçmez. Bunun için ölçümlerin gerekli sürelerde yapılması çok önemlidir. Topraklama direncinin sıfıra yakın olması istenilir.

Topraklama Ölçümleri Nasıl Yapılır?

Teorik Prensibi, 1915 yılında, ABD Standart Bürosundan Dr. Frank Wenner tarafından yapılmıştır. Dr. Frank Wenner, toprak megeri ile ölçüm için ilk teoriksel hesaplarını yapmıştır. Her iletkenin toprağa karşı yalıtımı ölçülebilmektedir. Bu  ölçüm için toprak megeri ile gerçekleştirilir. İletkenlerin birbirine karşı yalıtımı da ölçülebilmektedir. Bu ölçüm için de izolasyon megeri kullanılır. Toprak aslında, normal iletkenlere göre daha zayıf bir iletkendir. Toprağın iyi bir iletken haline gelmesi için, akım için alan yeteri kadar büyükse, direnç düşük olması gerekir. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir.

Klasik tip toprak megerleri, Toprak elektrodu, akım elektrodu ve potansiyel elektrodu olmak üzere, üç adet elektroda sahiptir. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için, A1 Belgelendirme ile iletişime geçiniz. Onaylı kuruluş, A1 Belgelendirme'den fiyat almak için bize başvurun. Akredite Topraklama ölçümü yapan firmalar, Türkak onaylı bir kuruluş olmak zorundadır. 

Periyodik Kontrol İçin Sizi Arayalım

Genel Tanım: Topraklamanın varlığı ve uygunluğunun ölçülmesini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesisat Uygunluğu

Genel Tanım: Kesit, bağlantı noktaları ve proje uygunluk değerlendirmelerini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Paratöner Kontrolü

Genel Tanım: Bir tesisin iç ve dış yıldırım etkilerinden korunması için kullanılan

bütünüdür.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Termal Kamera

Genel Tanım: Sistemin durdurulmasını mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda iletken kesitlerinin ve bağlantı noktalarının doğrulanması işini kapsar

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Makine Elektrik İzolasyon Testi

Genel Tanım: Elektrikle çalışan makinaların izolasyon hatalarına karşı korunmuş olduğunun doğrulanma işini kapsar.

Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene Periyodu: Yılda 1

İlgili Yönetmelikler / Gereklilik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği , Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Periyodik Muayene İçin Sizi Arayalım