TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GELDİ. BELGEYİ ALDIĞINIZ BELGELENDİRME KURULUŞUNUN TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN ONAYLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem belgesi alma zorunluluğu geldi.
TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GELDİ. BELGEYİ ALDIĞINIZ BELGELENDİRME KURULUŞUNUN TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN ONAYLI OLMASI GEREKMEKTEDİR..

 

Enerjide verimlilik ülkemiz için yararlı olmanın dışında artık bir zorunluluktur. ISO 50001 bunu başarmanın tek anahtarı ve en iyi yoludur.

Dünyaya daha az karbon salmak, dünyayı küresel ısınmadan ve iklim felaketlerinden korumak, geleceğimize, çocuklarımıza olan borcumuzdur. ISO 50001 bunu başarmanın tek anahtarı ve en iyi yoludur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25.01.20120 tarihinde ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı

Öncelikle Bu Yönetmelik Kapsamına Hangi Kurumlar/Kuruluşlar Girmektedir?

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler

Enerji yöneticisi ve enerji yönetim Birimi Kurmakla  Yükümlü olan Sektörleri aşağıda detaylı olarak görebilirsiniz:

Sektör

Enerji Yöneticisi Görevlendirmekle Yükümlü Olanlar

Enerji Yönetim Birimi Kurmakla Yükümlü Olanlar

 

 

 

Endüstriyel İşletmeler

≥ 1000 TEP* Enerji Tüketimi

50.000 TEP* Enerji Tüketimi

Elektrik Üretim Tesisleri

≥ Kurulu Gücü 100 MW

-

Organize Sanayi Bölgeleri

-

≥ Faal Endüstriyel İşletme Sayısı 50

Kamu Binaları

10.000 m2 Alana Sahip Olan veya     ≥ 250 TEP Enerji Tüketimi

-

Ticari ve Hizmet Binaları

20.000 m2 Alana Sahip Olan veya     ≥ 500 TEP Enerji Tüketimi

-

*TEP: Ton Eşdeğer Petrol. Kurum/Kuruluş Tep hesabınızı info@a1cert.com E-posta adresinden veya +90 (216) 640 11 01 telefonundan bize ulaşarak verdiğiniz bilgiler doğrultusunda A1 Belgelendirme olarak biz yapabiliriz.

Yönetmelikle ilgili Kurumları/Kuruluşları yakından ilgilendiren başlıklar nelerdir?

  •  Enerji yönetimi Madde 8’de Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge alma zorunluluğu gelmiştir.
  • VAP - Başvuru ve şartları Madde 15 ilave bent VAP Başvurusu yapan Endüstriyel İşletmeler, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite Belgelendirme Şirketlerinden almalıdır.
  • VAP Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite Belgelendirme Şirketlerinden alınmadığı sürece destek ödemesi yapılmaz
  • Gönüllü Anlaşma - Başvuru ve değerlendirme Madde 17 Gönüllü Anlaşma Başvurusu yapan Endüstriyel İşletmeler, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite Belgelendirme Şirketlerinden almalıdır.

Kaynak: Resmi gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eyoder

Tüm değişiklikleri görmek için detaylı yazımızı inceleyebilirsiniz;